Get link Fshare

Giới thiệu hệ thống Get link Fshare

  • Get link Fshare cho phép bạn lấy link download VIP, leech link Fshare tốc độ nhanh nhất không cần tài khoản VIP, tải nhanh link VIP Fshare miễn phí không giới hạn.
  • Tool phục vụ cho nhu cầu tải file vừa và nhỏ (<5 GB). Nếu có nhu cầu tải file nhiều hơn bạn vui lòng mua Fcode tại đây

Chính sách giá

Để phục vụ như cầu vận hành cho hệ thống Get link Fshare hoạt động lâu dài về sau, admin bắt buộc phải áp dụng chính sách giá mới như sau.

  • + Miễn phí: đối với các link chưa có trong hệ thống khi bạn gửi yêu cầu tải sẽ Hoàn Toàn Miễn Phí
  • + Thu Phí: đối với các link đã có sẵn trong hệ thống, bạn sẽ được tải với tốc độ cao và không phải chờ đợi với giá 1.000 Fxu

Vui lòng Đăng nhập để sử dụng.

Hàng chờ
# Thời gian File ID Tên Kích thước Trạng thái