Sử dụng Fcode D733303124***

Chọn Fcode khác

Giới thiệu Fcode

  • - Bạn đang sử dụng Fcode chính chủ Fshare.vn, link tải về sẽ là link tốc độ cao từ Fshare.vn
  • - Trường hợp bạn tải bị chậm có thể do bên Fshare quá tải, hãy tạm dừng và tiếp tục tải lại sau 5 - 10 phút.
  • - Chưa hỗ trợ tải thư mục Fshare
  • - Fcode chỉ tải được các file < 50GB. Nếu có nhu cầu tải file lớn vui lòng Mua Point để đổi VIP.

Chính sách giá

  • + File nhỏ hơn 20GB: 4.000 Fxu
  • + File lớn hơn 20GB được tính: Số GB * 150 Fxu.
  • Ví dụ tải file 30GB: 30 * 150 = 4.500 Fxu

Vui lòng Đăng nhập để sử dụng.